Zarządzenie - OBIADY
Dyrektor szkoły wydała zarządzenie ograniczające liczbę wydawanych obiadów do 450 i od 1 grudnia 2015 roku wstrzymała możliwość zakupu obiadów przez pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły. W naszej ocenie pozwoli to na zapewnienie możliwości wykupienia posiłków chętnym dzieciom.
Opłat za obiad można dokonywać w terminie: dwa dni robocze przed zakończeniem bieżącego miesiąca i do dnia 10 każdego miesiąca. Istnieje możliwość rezerwacji obiadów pod warunkiem telefonicznego lub osobistego zgłoszenia do dwóch dni przed upływem ostatecznego terminu opłaty za obiady.

 
Szachowe
Szachowe mistrzostwa gimnazjum
Klasyfikacja i gratulacje dla:
1. Hubert Łapacz 3c
2. Szymon Ślatała 1b
3. Kamil Tercjak 1c
 

 
 
 
 
Czytam i znam Edycja VIII
Konkurs drużynowy ze znajomości lektur
Czytam i znam
Edycja VIII (dramat)

Gimnazjum nr 24 w Toruniu przy współpracy ze Społecznym Gimnazjum Językowym, a także Szkołą Podstawową nr 9 Toruniu organizuje pod honorowym patronatem Kuratorium w Bydgoszczy organizuje konkurs drużynowy ze znajomości lektur pt. Czytam i znam dla uczniów szkół gimnazjalnych w Toruniu i gmin ościennych.

Cele konkursu:
•    popularyzacja postaw czytelniczych wśród młodzieży,
•    realizacja podstawy programowej w zakresie znajomości lektur szkolnych,
•    rozwijanie poczucia własnej wartości i identyfikowania się ze swoją szkoła dzięki współpracy w zespole uczniowskim.

Zakres treści:

•    Edycja VIII (dramat) wyznacza charakter obowiązujących lektur z tego rodzaju literackiego. W następnych latach planuje się dalsze edycje.
•    Wykaz lektur (dramatów) obejmuje nie tylko utwory określone przez podstawę programową z dn. 28 sierpnia 2008r i 23 grudnia 2008r, ale również wskazane w załączniku.
•    Oprócz znajomości treści lektur wymagana będzie także (w II etapie) znajomość podstawowych danych biograficznych następujących autorów: W.Szekspira, A.Mickiewicza,  A.Fredry i J.Słowackiego. 
•    Uczeń powinien posiadać umiejętność posługiwania się pojęciami teoretycznoliterackimi służącymi do analizy dzieł literackich.

Przebieg konkursu:
•    Etap I – 8 lutego 2016r., godz. 16.00. Test drużynowy kwalifikacyjny w Gimnazjum nr 24 przy ul. Ogrodowej 3/5. Czas trwania 60 min.
•    O terminie etapu II poinformujemy telefonicznie (przewidywany termin w maju, po egzaminach).

Organizacja:
•    zgłoszenia na etap I należy przesłać na adres Gimnazjum nr 24 w Toruniu, ul. Ogrodowa 3/5 z dopiskiem Czytam i znam lub na adres nauczpol1@wp.pl do dnia 15 stycznia 2016r.
•    formularz zgłoszeniowy w załączniku (prosimy wypełnić drukowanymi literami),
•    drużyna składa się z trzech uczniów (mogą to być uczniowie z różnych klas), każde gimnazjum może reprezentować maksymalnie 6 drużyn.
•    etap I kwalifikacyjny ma na celu dokonanie selekcji i wyłonienie najlepszych 8 zespołów,
•    o wynikach etapu I uczniowie zostaną powiadomieni do 4 marca 2016,
•    w etapie II uczestniczyć będzie 8 zespołów; etap II będzie przebiegał na wzór teleturnieju
•    ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród nastąpi bezpośrednio po zakończeniu teleturnieju
•    zabezpieczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych od uczniów należy do nauczyciela zgłaszającego, w załączniku przesyłamy wzór formularza

Nagrody:
- za zajęcie I-III miejsca nagrody książkowe i dyplomy
- za zajęcie dalszych miejsc dyplomy dla finalistów i ich opiekunów
- inne nagrody – niespodzianki

Organizatorzy i jurorzy:
•    jurorami konkursu są: p. E.Ciesielska z Gimnazjum nr 24, p.A.Chyłkowska z Zespół Szkół nr 9,  p. A.Borkowska ze Społecznego Gimnazjum Językowego w Toruniu.
•    autorami testu kwalifikacyjnego oraz zadań do etapu II są wyżej wymienieni jurorzy,
•    od decyzji jurorów nie ma odwołania,
•    adres kontaktowy: Elżbieta Ciesielska, Gimnazjum nr 24, ul. Ogrodowa 3/ 5, Toruń  lub adres mailowy: ece1@wp.pl lub nauczpol1@wp.pl

Lektury:
•    Sofokles  Antygona
•    W.Szekspir, Romeo i Julia* tłumaczenie M.Słomczyński lub S.Barańczak
•    W.Szekspir, Hamlet, tłumaczenie M.Słomczyński lub S.Barańczak
•    K.I.Gałczyński, Teatrzyk Zielona Gęś [Zaręczyny Gżegżółki, Sposób na dobry humor, Nieudany potop z powodu zimy, Pomysł Zeusa, Dziwny krawiec]
•    J.Słowacki, Balladyna
•    A.Fredro, Zemsta*
•    A.Mickiewicz, Dziady cz. II*
•    S.Mrożek, Męczeństwo Piotra Oheya
•    Molier Skąpiec, tłumaczenie Boy - Żeleński
•    Molier Świętoszek, tłumaczenie Boy - Żeleński
•    L.Kruczkowski Niemcy
Lektury z gwiazdką szczególnie dokładnie

 Formularz zgłoszeniowy na konkurs Czytam i znam.

Imię, nazwisko uczniów tworzących jedną drużynę

Szkoła i klasy

Imię, nazwisko nauczycieli opiekunów

Telefon kontaktowy

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

Pobierz oświadczenie

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 5 z 325